ТАЛЫН ТАЙГА НОХОЙН ҮЗҮҮЛБЭР
  • 2019.08.03 - 1970.01.01

Зохион байгуулах газар: Хэнтий аймаг "Монгол тайга холбоо" ТББ, Хэнтий аймаг дахь салбар

Зохион байгуулагдах хугацаа: 8-р сарын 03нд