Үзвэр үйлчилгээний газрууд
  • 70562204, 93060630
  • УБ хотоос 300 км
  • Аймгийн төвөөс км