Түүхийн дурсгалт газар
  • Биндэр
  • Машинтай аялах
  • УБ хотоос 431 км
  • Аймгийн төвөөс 224 км