Зочид буудлууд
  • 70562778, 70566778
  • info@ezentguren.mn
  • УБ хотоос 330 км
  • Аймгийн төвөөс 1 км
  • УБ хотоос 330 км
  • Аймгийн төвөөс 1 км