Түүхийн дурсгалт газар
 • Дадал
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 600 км
 • Аймгийн төвөөс 270 км
 • Дэлгэрхаан
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 258 км
 • Аймгийн төвөөс 133 км
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 433 км
 • Аймгийн төвөөс 226 км
 • Дэлгэрхаан
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 270 км
 • Аймгийн төвөөс 140 км
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 435 км
 • Аймгийн төвөөс 228 км
 • Биндэр
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 431 км
 • Аймгийн төвөөс 224 км
 • Батширээт
 • Машинтай аялах
 • УБ хотоос 414 км
 • Аймгийн төвөөс 186 км